Museum De Pelgrim headerafbeelding

Privacyverklaring

De Stichting Oldenzaalse Musea is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor de Stichting Oldenzaalse Musea. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet de Stichting Oldenzaalse Musea zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als "persoonsgegevens") zeker te stellen. In principe verzamelt de Stichting Oldenzaalse Musea slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens 

De Stichting Oldenzaalse Musea verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van de Stichting Oldenzaalse Musea. 

2. Bewaring van persoonsgegevens 

De Stichting Oldenzaalse Musea bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. De Stichting Oldenzaalse Musea hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  Reden Bewaartermijn
Gegevens museumbezoekers (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) Toestemming: Vraag en antwoord, aanmelding activiteiten, aankoop tickets en boekingen arrangementen Onbepaald
Gegevens websitebezoekers (IP-adres, bezoekersgedrag, land etc.) Toestemming: Evaluatie acties website: (Cookies) Google Analytics 26 maanden
Gegevens bruikleengevers en schenkers (naam, adres, e-mail, telefoon) Uitvoering overeenkomst: collectieregistratie Onbepaald
Gegevens bestuur, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires Wettelijke verplichting: Dienstverband, verzekering 1 maand na beëindiging overeenkomst
Sollicitanten (naam, adres, e-mail, Telefoonnummer en CV) Gerechtvaardigd belang: Mogelijk dienstverband 1 maand na sollicitatie
Gegevens samenwerkende partners en bedrijven naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website, telefoonnummer, bankrekeningnr., kvk-nr. en btw-nr. ) Overeenkomst of gerechtvaardigd belang: Samenwerking Onbepaald
Gegevens genodigden openingen en perslijst (naam, bedrijfsnaam, website, e-mailadres) Gerechtvaardigd belang of toestemming: Marketing Onbepaald
Gegevens fondsen en subsidie instellingen (bedrijfsnaam, e-mailadres, website en telefoonnummer) Gerechtvaardigd belang: Fondsenwerving Onbepaald
Gegevens scholen (naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website, en telefoonnummer) Gerechtvaardigd belang: Samenwerking Onbepaald

3. Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Oldenzaalse Musea deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4. Cookies

Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke 'functionele' cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner. Op onze site zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Oldenzaalse Musea. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. De Stichting Oldenzaalse Musea zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Stichting Oldenzaalse Musea heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Stichting Oldenzaalse Musea via onderstaand adres.

Contactgegevens

Naam: De Stichting Oldenzaalse Musea
Adres: Marktstraat 13, 7571ED Oldenzaal
Telefoonnummer: 0541-513482
E-mail: [email protected]

Kom je verwonderen in de Pelgrim!

Wat anderen zeggen

Wat is geloof voor jou?

Geloven is niet zeker weten.

Anoniem

Waar geloof jij in?

Ik geloof in de kracht van positief denken.

Anoniem